فهرست بستن

راهنمای استفاده از سایت

در این بخش راهنمای استفاده از سایت برای استفاده سرگروه های و اعضای گروه های آموزشی استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است.

معرفی ساختار صفحه اصلی سایت
نحوه ورود به سایت
نحوه افزودن نوشته
نحوه افزودن برگه
نحوه اضافه کردن فایل pdf در برگه یا نوشته. (اضافه کردن نمونه سوال امتحان)
ویرایش اسلایدر صفحه اصلی