فهرست بستن
برگزاری جلسات مستمر برای تبیین و تدوین برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با سرگروه های آموزشی متوسطه استان
کسب رتبه دوم و سوم کشوری جشنواره الگوهای تدریس برترتوسط هنرآموزان رشته مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده در سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹
آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ گرامی باد
کسب رتبه بی سابقه دبیران استان در هفدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره دوم متوسطه
برگزاری وبینارهای آموزشی توسط سرگروه‌های آموزشی متوسطه استان
previous arrow
next arrow
 
گروه های آموزش متوسطه اول
گروه های آموزشی متوسطه دوم

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش
سیستان و بلوچستان

معاونت آموزش متوسطه
سیستان و بلوچستان