فهرست بستن

سال: 1400

کسب رتبه دوم و سوم کشوری جشنواره الگوهای تدریس برترتوسط هنرآموزان رشته مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده در سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹

کسب رتبه دوم و سوم کشوری توسط هنرآموزان رشته برنامه ریزی و امور خانواده در جشنواره الگوهای تدریس برتر ( سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ )

کسب رتبه بی سابقه دبیران استان در هفدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره دوم متوسطه

منتخبین استانی هفدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر در مرحله کشوری خوش درخشیدند. مرحله کشوری جشنواره، به میزبانی استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و…