فهرست بستن

دبیران منتخب استان پهناور سیستان و بلوچستان بار دیگر در سطح کشوری درخشیدند

سالاری معاون آموزش متوسطه استان خبر داد:

خداوند متعال را شاکریم به وجود حضور همکاران پرتلاش و ساعی که هم در عرصه استانی و هم کشوری باعث افتخار آفرینی برای استان میشوند. در پی جشنواره های مختلف در سطح کشور دبیران منتخب استان بار دیگر درخشیدند و حائز رتبه های درخشان گردیدند. این رتبه ها عبارتند از: کسب رتبه دوم کشوری توسط همکار محترم سرکار خانم سمیرا آهار و رتبه سوم کشوری توسط همکار محترم سرکار خانم زینب اعتصام در جشنواره محور تحلیل کتاب و همچنین کسب رتبه دوم کشوری توسط سرکار خانم فاطمه هوشیار و کسب رتبه سوم کشوری توسط سرکار خانم الهام برزگری در جشنواره محور رسانه، این افتخارآفرینی را به جامعه فرهنگیان استان تبریک عرض میکنم.