فهرست بستن

تجهیز اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و بررسی محتوا دوره متوسطه استان

🖊سالاری معاون آموزش متوسطه استان سیستان و بلوچستان خبرداد.

🔸تجهیز اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و بررسی محتوا دوره متوسطه استان

🔷به منظور ارتباط راحت و سریع سرگروه های آموزشی دوره متوسطه استان با دبیرخانه های راهبری کشوری دروس مربوطه مستقر در اقصی نقاط کشور

و به منظور بهبود در روند این ارتباط و همچنین بارگذاری محتواهای تولید شده در سایت این اداره به آدرس sbedu.ir ، تعداد ۱۳ دستگاه ALL in one با

بالاترین داده ها و با ارزش ریالی ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات معاونت آموزش متوسطه تهیه و برای بهره برداری در اختیار اداره تکنولوژی و

گروههای آموزشی و بررسی محتوا دوره متوسطه استان قرار گرفت.