فهرست بستن

حرکتی خود جوش و جهادی از طرف سرگروه های آموزشی دوره دوم متوسطه استان سیستان و بلوچستان

حرکتی خودجوش و جهادی از طرف سرگروه های آموزشی دوره دوم متوسطه استان سیستان و بلوچستان

به منظور ارتقاء سطح کیفیت آموزش معلمین و دانش آموزان عزیز شهرستان بزمان، سرگروه های آموزشی دوره دوم متوسطه استان به

تفکیک دروس عربی، فیزیک، ادبیات، شیمی، زبان انگلیسی به صورت خودجوش و کاملا جهادی به شهرستان بزمان اعزام شدند.

که به این منظور کارگاه های آموزشی تخصصی به مدت ۳ روز و از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ الی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۱۰/۱۲/۲۴

در این شهرستان برگزار خواهد گردید.