فهرست بستن

اعزام همکاران گروه های آموزشی دوره متوسطه به استان کرمان

اعزام همکاران گروه های آموزشی دوره متوسطه به استان کرمان

نظر به شرکت در همایش ملی کیفیت بخشی به آموزش علوم پایه، همکاران سرگروه آموزشی دروس ریاضی،

شیمی، فیزیک، زمین شناسی، زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی استان سیستان و بلوچستان به مدت ۴ روز

از مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ به میزبانی استان کرمان اعزام گردیدند.