فهرست بستن

با حضور مسئولین استانی و استاندار سیستان و بلوچستان رقم خورد

با حضور مسئولین استانی و استاندار سیستان و بلوچستان رقم خورد

🏅 برگزاری مراسم تجلیل از افتخار آفرینان استان سیستان و‌بلوچستان در جشنواره های ویژه دبیران دوره متوسطه طرح شهید کاظمی آشتیانی

🥇 رتبه اول کشوری : جناب  آقای پرویز کیانی رئوف
🥇 رتبه اول کشوری : سرکار خانم فریبا رضایی
🥇 رتبه اول کشوری : سرکار خانم زینب رنجبر همقاوندی

🥈 رتبه دوم کشوری : سرکار خانم فاطمه دروهی
🥈 رتبه دوم کشوری : سرکار خانم سمیرا آهار
🥈رتبه دوم کشوری : جناب آقای محمد امین ناصری

🥉 رتبه سوم کشوری : سرکار خانم شهرزاد مظفری
🥉 رتبه سوم کشوری : سرکار خانم الهام برزگری