فهرست بستن

کارگاه آموزشی آنلاین تولید محتوای الکترونیکی

گروه آموزشی فناوری شاخه نظری استان، در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود، تصمیم دارد کارگاه آموزشی مجازی با عنوان” تولید محتوای الکترونیکی” ویژه کارشناسان تکنولوژی و گروه های آموزشی و سرگروه های آموزشی دوره متوسطه نظری شهرستان ها و مناطق را با استفاده از نرم افزار Adobe connect با شرایط ذیل برگزار نماید.

زمان:
یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ ساعت ۱۲
مدرس : جناب آقای مهندس جهانتیغ
لینک ورود به کارگاه:
۹۴.۱۸۲.۴۰.۵۰/fansb
از همکاران محترم تقاضا می شود هنگام ورود به جلسه، گزینه مهمان (guest) را انتخاب و در قسمت نام(name) به ترتیب : نام و نام خانوادگی، شماره پرسنلی، محل خدمت را درج نمایند.(ترجیحاً به زبان انگلیسی تایپ شود. در صورت تایپ به زبان فارسی، برای حرف “ی” از دکمه shift+x استفاده شود).
ضمناً صدور گواهی شرکت در کارگاه فوق منوط به حضور در طول جلسه و ثبت کامل مشخصات می باشد .