فهرست بستن

فیلم‌های آموزشی متوسطه دوم

در این بخش می توانید فیلم‌های آموزشی متوسطه دوم تولید شده در اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزشی استان سیستان و بلوچستان را مشاهده و دریافت نمایید. این فیلم ها توسط سرگروه‌های آموزشی متوسطه استان و یا تحت نظارت ایشان، مطابق با بودجه بندی استاندارد سالانه دروس تهیه شده‌اند.

ادبیات

 1.  ادبیات فارسی دوازدهم،درس ستایش،بخش اول،مدرس آقای محمودی 
 2. ادبیات فارسی دوازدهم،درس ستایش،بخش دوم،مدرس آقای محمودی 
 3. ادبیات فارسی دوازدهم تجربی و ریاضی
 4. فارسی۲ پایه یازدهم، درس ۱(نیکی) بخش۱، مدرس دکتر ملایی
 5. فارسی۲ پایه یازدهم، درس۲،بخش۱،مدرس دکتر ملایی
 6. فارسی۲ پایه یازدهم، درس۲، بخش۲،مدرس دکتر ملایی
 7. فارسی۲، پایه یازدهم، درس۱(نیکی)، بخش۲، مدرس دکتر ملایی
 8. نگارش۳ درس۳ مدرس خانم حیدری 
 9. نگارش۳-دوازدهم-درس اول-قسمت۲-مدرس خانم حیدری
 10. نگارش۳-دوازدهم درس اول-قسمت ۱،مدرس خانم حیدری
 11. وزن در شعر نیمایی

 

آمادگی دفاعی

 1. آمادگی دفاعی پایه دهم درس ۱۱، مدرس خانم غلامی
 2. آمادگی دفاعی پایه نهم درس ۱۱،قسمت۱، مدرس آقای شیوانسب
 3. آمادگی دفاعی پایه نهم درس۱۱، قسمت۲، مدرس آقای شیوانسب

 

عربی

 1. عربی بناساز-بخش۱
 2. عربی بناساز-بخش۲
 3. عربی دوازدهم انسانی درس۵ مدرس آقای شفیعی
 4. عربی قسمت اول
 5. عربی قسمت دوم
 6. عربی پایه دوازدهم درس ۵ رشته انسانی مدرس آقای شفیعی
 7. عربی پایه دوازدهم درس چهارم – بخش اول – مدرس آقای رسول خمر
 8. عربی پایه دوازدهم درس چهارم – بخش دوم – مدرس آقای رسول خمر
 9. عربی پایه یازدهم-درس اول،مدرس دکتر رسول خمر
 10. عربی پایه یازدهم -درس سوم ،مدرس دکتر رسول خمر
 11. عربی پایه یازدهم درس اول، مدرس خانم بارانی
 12. عربی پایه یازدهم درس دوم، مدرس خانم بارانی

 

دینی

 1. دین و زندگی۳ دوازدهم انسانی درس۱۲.mp4
 2. دین و زندگی۳-درس اول، مدرس آقای کمالی.mp4
 3. دین و زندگی۳-درس دوم-یگانه بی همتا-مدرس آقای مزاری.m4v
 4. دین و زندگی۳-درس سوم-توحید وسبک زندگی،مدرس آقای مزاری.mp4
 5. دین و زندگی۳-دوازدهم انسانی-درس۱۳.mp4
 6. دین و زندگی۳-دوازدهم تجربی و ریاضی.mp4
 7. دین و زندگی، پایه یازدهم، درس۴، مدرس آقای زراعت پیشه.mp4
 8. دین و زندگی، پایه یازدهم، درس دوم، مدرس آقای زراعت پیشه.mp4
 9. دینی دوازدهم درس دهم.mp4
 10. دینی دوازدهم درس نهم.mp4

 

اقتصاد

 1. اقتصاد پایه دهم-فصل اول درس۳-مدرس خانم راشکی .m4v
 2. اقتصاد پایه دهم انسانی،فصل۱بخش۵قسمت اول مدرس خانم راشکی.mp4
 3. اقتصاد پایه دهم انسانی،فصل۱بخش۵قسمت دوم مدرس خانم راشکی.mp4
 4. اقتصاد پایه دهم انسانی فصل دوم قسمت ۲.mp4
 5. اقتصاد پایه دهم انسانی فصل دوم قسمت اول.mp4
 6. اقتصاد پایه دهم درس۶، مدرس خانم راشکی.m4v

 

زبان انگلیسی

 1. hooman-01.mp4
 2. hooman-02.mp4
 3. MAH00527.mp4
 4. درسنامه زبان انگلیسی پایه دهم.pdf
 5. درسنامه زبان انگلیسی پایه یازدهم.pdf
 6. زبان-انگلیسی-دوازدهم-درس۳-مدرس-دکتر-عباسی.mp4
 7. زبان انگلیسی۲ پایه یازدهم، درس اول، مدرس آقای شهرکی.m4v
 8. زبان انگلیسی۲،پایه یازدهم، درس اول، مدرس آقای نوری.mp4
 9. زبان انگلیسی، پایه یازدهم،درس اول، مدرس آقایان نوری و شهرکی.mp4
 10. زبان انگلیسی دوازدهم درس۳ مدرس دکتر عباسی.mp4
 11. زبان انگلیسی پایه یازدهم، درس اول، بخش۲، مدرس آقای نوری.m4v

 

جغرافی

 1. جغرافیا۳-درس۱ قسمت دوم-مدرس خانم یوسفی.mp4
 2. جغرافیا۳-قسمت اول-درس۱،مدرس خانم وسفی.m4v
 3. جغرافیا پایه یازدهم، درس سوم بخش۱، مدرس آقای پودینه.mp4
 4. جغرافیا پایه یازدهم، درس سوم بخش۲، مدرس آقای پودینه.mp4
 5. جغرافیا پایه یازدهم، فصل اول، مدرس آقای پودینه.mp4

 

فلسفه

 1. avc_درس ۱۱ فلسفه دوازدهم اسفند ۹۸.mp4
 2. فلسفه۲ دوازدهم-درس۱ ،مدرس خانم دکتر حیدری امین.m4v
 3. فلسفه۲ دوازدهم-درس۲،مدرس خانم دکتر حیدری امین.m4v
 4. فلسفه دوازدهم -درس۳،مدرس خانم پروین.m4v
 5. فلسفه پایه دوازدهم درس۱۰مدرس خانم دکتر حیدری امین.mp4
 6. فلسفه پایه یازدهم، درس اول، مدرس آقای ملاشاهی.mp4
 7. فلسفه پایه یازدهم، درس دوم، مدرس آقای ملاشاهی.mp4
 8. فلسفه یازدهم-درس۸، مدرس خانم پروین.m4v
 9. منطق پایه دهم-درس اول ترازوی اندیشه،مدرس آقای خاکدان.m4v
 10. منطق پایه دهم-درس دوم لفظ و معنا،مدرس آقای خاکدان.m4v

 

گرافیک

 1. رشته گرافیک کاردانش، پایه یازدهم، درس طراحی۲ قسمت۲، مدرس خانم طیبی.mp4
 2. رشته گرافیک کاردانش،پایه یازدهم، درس طراحی۲،قسمت۱، مدرس خانم طیبی.mp4
 3. رشته گرافیک کاردانش،پایه یازدهم،درس طراحی۲، قسمت۳، مدرس خانم طیبی.mp4
 4. رشته گرافیک کاردانش، پایه یازدهم،درس طراحی۲،قسمت۴،مدرس خانم طیبی.mp4
 5. رشته گرافیک کاردانش،پایه یازدهم، درس طراحی ۲، قسمت۵،مدرس خانم طیبی.mov
 6. رشته گرافیک کاردانش، پایه یازدهم، درس طراحی۲، قسمت۶، مدرس خانم طیبی.mov

 

حسابداری

 1. حسابداری فنی و حرفه ای-پودمان-اصول و مبانی-مدرس خانم محمودی.m4v
 2. حسابداری پودمان۲، مدرس خانم محمودی.mp4
 3. حسابداری کاردانش پایه دهم کاربری نرم افزار مالی فصل۲ تا فصل ۷ قسمت۱، مدرس خانم زهره راشکی.mov
 4. حسابداری کاردانش پایه دهم کاربری نرم افزار مالی فصل۲ تا فصل۷ قسمت۴، مدرس خانم زهره راشکی.mov
 5. حسابداری کاردانش پایه دهم کاربری نرم افزار مالی فصل۲ تا فصل۷ قسمت۵، مدرس خانم زهره راشکی.mov
 6. حسابداری کاردانش پایه دهم کاربری نرم افزار مالی فصل۲ تا فصل۷ قسمت۶، مدرس خانم زهره راشکی.mov
 7. حسابداری کاردانش پایه دهم کاربری نرم افزار مالی فصل۲ تا فصل۷ قسمت۷، مدرس خانم زهره راشکی.mov
 8. حسابداری کاردانش پایه دهم کاربری نرم افزار مالی فصل۲ تا فصل۷ قسمت ۸، مدرس خانم زهره راشکی.mov
 9. حسابداری کاردانش پایه دهم کاربری نرم افزار مالی فصل۲ تا فصل۷ قسمت۹، مدرس خانم زهره راشکی.mov
 10. حسابداری کاردانش پایه دهم کاربری نرم افزار مالی فصل۲ تا فصل۷،قسمت۳، مدرس خانم زهره راشکی.mov
 11. حسابداری کاردانش کاربری نرم افزار مالی فصل۲ تا فصل۷، قسمت۲، مدرس خانم زهره راشکی.mov

 

هویت اجتماعی

 1. هویت اجتماعی، درس دهم، مدرس خانم براهویی.mp4
 2. هویت اجتماعی، درس ششم مدرس آقای بخشانی.mp4
 3. هویت اجتماعی، درس نهم، مدرس خانم براهویی.mp4
 4. هویت اجتماعی، پایه دوازدهم، درس هشتم، مدرس آقای جوادزاده.mp4
 5. هویت اجتماعی، پایه دوازدهم، درس هفتم، مدرس آقای جوادزاده.mp4

 

جامعه شناسی

 1. جامعه شناسی۲، درس اول، مدرس آقای بخشانی.mp4
 2. جامعه شناسی ۳ درس۸ مدرس خانم مشکی(هویت سیاسی).mp4
 3. جامعه شناسی دوازدهم ، درس اول،مدرس خانم براهویی.mp4
 4. جامعه شناسی دوازدهم درس دوم، مدرس آقای بخشانی.mp4
 5. جامعه شناسی دوازدهم درس سوم ، مدرس آقای بخشانی.mp4

 

معماری

 1. معماری داخلی پایه دوازدهم، استاندارد مهارت طراح، معمار داخلی، قسمت۱، مدرس خانم امینی.mp4
 2. معماری داخلی پایه دوازدهم، استاندارد مهارت طراح، معمار داخلی، قسمت۲، مدرس خانم امینی.mp4
 3. معماری داخلی پایه دوازدهم، استانداردمهارت طراح،معمار داخلی، قسمت۳، مدرس خانم امینی.mp4
 4. معماری داخلی پایه دوازدهم، استاندارد مهارت طراح، معمار داخلی،قسمت۵، مدرس خانم امینی.mp4

 

فیزیک

 1. MAH00524.mp4
 2. MAH00543.mp4
 3. MVI_6447.compressed.mp4
 4. MVI_6453.compressed.mp4
 5. MVI_6454.compressed.mp4
 6. yadegarizehi01.mp4
 7. yadegarzaei-02.mp4
 8. yadegarzaei-5.mp4
 9. فیزیک-دوازدهم-فصل-چهارم-تجربی-پنجم-ریاضی-فیزیک-قسمت-چهارم.mov
 10. فیزیک۱ پایه دهم تجربی و ریاضی تجربی و ریاضی فصل۳ قسمت۲، مدرس آقای حاجی آبادی.m4v
 11. فیزیک۱ پایه دهم تجربی و ریاضی فصل۳ قسمت۱، مدرس آقای حاجی آبادی .mp4
 12. فیزیک۱پایه دهم تجربی و ریاضی فصل۳ قسمت۳،مدرس آقای حاجی آبادی.m4v
 13. فیزیک۲، پایه یازدهم، آزمایش شماره۱۵، مدرس آقای خاقانی.mp4
 14. فیزیک۲،پایه یازدهم، فصل اول، قسمت۲،مدرس آقای خاقانی.mp4
 15. فیزیک۲، پایه یازدهم، فصل اول، قسمت۴، مدرس آقای خاقانی.mp4
 16. فیزیک۲، پایه یازدهم،فصل اول قسمت۱، مدرس آقای خاقانی.mp4
 17. فیزیک۲، پایه یازدهم فصل اول، قسمت۳، مدرس آقای خاقانی.mp4
 18. فیزیک۲یازدهم تجربی و ریاضی.mp4
 19. فیزیک۳-فصل اول حرکت شناسی قسمت اول،مدرس آقای یادگارزایی.mp4
 20. فیزیک۳-فصل اول حرکت شناسی قسمت دوم،مدرس آقای یادگارزایی.m4v
 21. فیزیک۳-فصل اول حرکت شناسی قسمت سوم،مدرس آقای یادگارزایی.m4v
 22. فیزیک دوازدهم فصل چهارم تجربی پنجم ریاضی فیزیک قسمت اول۱.mov
 23. فیزیک دوازدهم فصل چهارم تجربی پنجم ریاضی فیزیک قسمت دوم.mov
 24. فیزیک دوازدهم فصل چهارم تجربی پنجم ریاضی فیزیک قسمت سوم.mov
 25. فیزیک پایه دوازدهم فصل۴،فتو الکتریک مدر مهندس حاجی آبادی.mp4
 26. فیزیک پایه دوازدهم فصل۴،مدل اتمی مدرس مهندس حاجی آبادی.mp4
 27. فیزیک پایه دوازدهم فصل ۴و۵.mp4
 28. فیزیکژایه دوازدهم فصل ۴و۵.mp4

 

روانشناسی

 1. روانشناسی درس اول، پایه یازدهم، مدرس خانم دکتر الهه حیدری.mp4
 2. روانشناسی درس دوم، پایه یازدهم، مدرس خانم دکتر الهه حیدری.mp4
 3. روانشناسی پایه یازدهم -درس۷،مدرس آقای منوچهریان.mp4

 

ریاضی

 1. molazehi -02.mp4
 2. molazehi.mp4
 3. molazehii-003.mp4
 4. mollazehi-01.mp4
 5. ronasi-01.mp4
 6.  ronasi-02.mp4
 7. ronasi-03(1).mp4
 8. ronasi-03.mp4
 9. ronasi-04.mp4
 10. ronasi-05.mp4
 11. video_2020-03-14_09-41-40.mp4
 12. آمار و احتمال، پایه یازدهم، فصل اول،بخش۱، مدرس آقای سبزبانی.mp4
 13. آمار و احتمال، پایه یازدهم، فصل اول، بخشش۲، مدرس اقای سبزبانی.mp4
 14. حسابان۱ پایه یازدهم، درس۲، مدرس آقای دکترر جعفری.mp4
 15. حسابان۱، پایه یازدهم، فصل اول، بخش۱، مدرس دکتر جعفری.mp4
 16. حسابان۱، پایه یازدهم، فصل اول، بخش۲، مدرس دکتر جعفری.mp4
 17. حسابان۱، پایه یازدهم، قسمت۳، مدرس آقای دکتر جعفری.mp4
 18. حسابان۲ دوازدهم ریاضی.mp4
 19. حسابان۲ فصل اول تابع،قسمت ۱، مدرس دکتر اویسی.m4v
 20. حسابان۲ فصل اول قسمت سوم،مدرس دکتر اویسی.m4v
 21. حسابان ۲ فصل اول قسمت پنجم، مدرس دکتر اویسی.m4v
 22. حسابان۲ فصل اول قسمت چهارم،مدرس دکتر اویسی.mp4
 23. حسابان ۲فصل اول تابع،قسمت۲،مدرس دکتر اویسی.m4v
 24. ریاضی۲ ، فصل اول قسمت ۱، مدرس آقای حسینی.mp4
 25. ریاضی۲، فصل اول، قسمت۲، مدرس آقای حسینی.mp4
 26. ریاضی۲،پایه یازدهم، فصل اول، جلسه سوم، مدرس آقای حسینی.mp4
 27. ریاضی۳ درس دوم قسمت ۱،مدرس آقای حسینی.m4v
 28. ریاضی۳ دوازدهم تجربی.mp4
 29. ریاضی۳ فصل اول درس اول، مدرس آقای حسینی.mp4
 30. ریاضی۳ فصل اول درس دوم قسمت۲، مدرس آقای حسینی.m4v
 31. ریاضی۳-دوازدهم تجربی.mp4
 32.  ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی-فصل اول بخش۳،مدرس دکتر جعفری.m4v
 33. ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی.mp4
 34. ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی،فصل اول-بخش۱،مدرس دکتر جعفری.mp4
 35. ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی، فصل اول بخش۲،مدرس دکتر جعفری.m4v
 36. ریاضی دوازدهم فصل۲ درس۴ حسابان، مدرس دکتر روناسی.mov
 37. ریاضی و آمار۲، یازدهم، فصل اول، بخش۲، مدرس آقای حیدرپور.mp4
 38. ریاضی و آمار۲،یازدهم، فصل اول بخش۱، مدرس آقای حیدرپور.mp4
 39. ریاضی و آمار۳-فصل اول آمار و احتمال قسمت اول،مدرس آقای حیدرپور.mp4
 40. ریاضی و آمار۳-قسمت دوم،مدرس اقای حیدرپور.m4v
 41. ریاضی و آمار۳-قسمت سوم،مدرس اقای حیدرپور.m4v
 42. ریاضی و آمار۳دوازدهم انسانی.mp4
 43. فصل۶-ریاضی دهم تجربی وریاضی-مدرس دکتر مهدی روناسی.mp4
 44. هندسه۲، پایه یازدهم، درس اول، قسمت۲، مدرس آقای علمی.mp4
 45. هندسه۲، پایه یازدهم، درس اول قسمت۱، مدرس آقای علمی.mp4
 46. هندسه۲، پایه یازدهم، درس اول قسمت۳، مدرس آقای علمی.mp4
 47. هندسه ۳-ابوبکر ملازهی.mp4
 48. هندسه۳- پایه دوازدهم، فصل اول،قسمت اول،مدرس دکتر روناسی.mp4
 49. هندسه۳- پایه دوازدهم،فصل اول قسمت دوم،دکتر روناسی.m4v
 50. هندسه۳-پایه دوازدهم فصل اول،قسمت سوم،مدرس دکتر روناسی.m4v
 51. هندسه۳-پایه دوازدهم فصل اول قسمت چهارم،مدرس دکتر روناسی.m4v
 52. هندسه۳-پایه دوازدهم فصل اول مدرس دکتر روناسی .m4v
 53. کاربرد_مشتق_قسمت_۱_آقای_علی_اکبر_حسینی.mp4
 54. کاربرد_مشتق_قسمت_۲_آقای_علی_اکبر_حسینی.mp4
 55. کاربرد_مشتق_قسمت_۳_آقای_علی_اکبر_حسینی.mp4