فهرست بستن
تجهیز اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و بررسی محتوا دوره متوسطه استان
تهیه پک آزمایشگاهی ویژه آزمایشگاه های علوم تجربی دوره دوم متوسطه ” بخش فیزیک”
تجلیل از منتخبین کشوری جشنواره های ویژه دبیران حوزه معاونت آموزش متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
دبیران منتخب استان پهناور سیستان و بلوچستان بار دیگر در سطح کشوری درخشیدند
حضور معاونت محترم آموزش متوسطه جناب آقای سالاری در جمع همکاران سرگروه دوره اول متوسطه استان
previous arrow
next arrow
 
گروه های آموزش متوسطه اول
گروه های آموزشی متوسطه دوم

معاونت آموزش متوسطه
سیستان و بلوچستان

اداره کل آموزش و پرورش
سیستان و بلوچستان

وزارت آموزش و پرورش