فهرست بستن
جلسه با معاونین ۳۴ منطقه استان سیستان و بلوچستان
حضور مدیر کل محترم و هیئت همراه در اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم
حضور مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان در پنجمین نمایشگاه هنربانان
برگزاری پنجمین نمایشگاه هنربانان
حضور دکتر سلطانیان در جمع سرگروه های آموزشی متوسطه نظری استان سیستان و بلوچستان
شیوه نامه هفتمین دوره جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری
نوزدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر ( طرح شهید کاظمی آشتیانی ) دوره دوم متوسطه نظری
تجهیز اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و بررسی محتوا دوره متوسطه استان
تهیه پک آزمایشگاهی ویژه آزمایشگاه های علوم تجربی دوره دوم متوسطه ” بخش فیزیک”
تجلیل از منتخبین کشوری جشنواره های ویژه دبیران حوزه معاونت آموزش متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
previous arrow
next arrow
 
گروه های آموزش متوسطه اول
گروه های آموزشی متوسطه دوم

معاونت آموزش متوسطه
سیستان و بلوچستان

اداره کل آموزش و پرورش
سیستان و بلوچستان

وزارت آموزش و پرورش