فهرست بستن
برگزاری مرحله استانی هفتمین دوره جشنواره نواوری در فرآیند آموزش و یادگیری دوره اول متوسطه
برگزاری مرحله استانی بخش حضوری نوزدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر شاخه نظری
جلسه با معاونین ۳۴ منطقه استان سیستان و بلوچستان
حضور مدیر کل محترم و هیئت همراه در اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم
حضور مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان در پنجمین نمایشگاه هنربانان
برگزاری پنجمین نمایشگاه هنربانان
حضور دکتر سلطانیان در جمع سرگروه های آموزشی متوسطه نظری استان سیستان و بلوچستان
شیوه نامه هفتمین دوره جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری
نوزدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر ( طرح شهید کاظمی آشتیانی ) دوره دوم متوسطه نظری
تجهیز اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و بررسی محتوا دوره متوسطه استان
previous arrow
next arrow
 
گروه های آموزش متوسطه اول
گروه های آموزشی متوسطه دوم

معاونت آموزش متوسطه
سیستان و بلوچستان

اداره کل آموزش و پرورش
سیستان و بلوچستان

وزارت آموزش و پرورش