فهرست بستن
با حضور مسئولین استانی و استاندار سیستان و بلوچستان رقم خورد
نشست هم اندیشی بررسی مشکلات در روند کیفیت آموزش مدارس شهرستان سراوان
درخشش و افتخار آفرینی دبیران استان سیستان و بلوچستان در سطح کشور و کسب ۴ رتبه برتر کشوری
شیوه نامه بیستمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره دوم آموزش متوسطه نظری
شیوه نامه سومین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر متوسطه شاخه فنی و کاردانش
مدیر کل محترم دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش
حضور معاونت آموزش متوسطه اداره کل در جمع سرگروه های آموزشی متوسطه
اعزام منتخبین استان سیستان و بلوچستان به مرحله کشوری جشنواره های ویژه دبیران
برگزاری مرحله استانی هفتمین دوره جشنواره نواوری در فرآیند آموزش و یادگیری دوره اول متوسطه
برگزاری مرحله استانی بخش حضوری نوزدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر شاخه نظری
previous arrow
next arrow
 
با حضور مسئولین استانی و استاندار سیستان و بلوچستان رقم خورد
نشست هم اندیشی بررسی مشکلات در روند کیفیت آموزش مدارس شهرستان سراوان
درخشش و افتخار آفرینی دبیران استان سیستان و بلوچستان در سطح کشور و کسب ۴ رتبه برتر کشوری
شیوه نامه بیستمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره دوم آموزش متوسطه نظری
شیوه نامه سومین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر متوسطه شاخه فنی و کاردانش
مدیر کل محترم دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش
حضور معاونت آموزش متوسطه اداره کل در جمع سرگروه های آموزشی متوسطه
اعزام منتخبین استان سیستان و بلوچستان به مرحله کشوری جشنواره های ویژه دبیران
برگزاری مرحله استانی هفتمین دوره جشنواره نواوری در فرآیند آموزش و یادگیری دوره اول متوسطه
برگزاری مرحله استانی بخش حضوری نوزدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر شاخه نظری
 
گروه های آموزش متوسطه اول
گروه های آموزشی متوسطه دوم (نظری)
گروه های آموزشی متوسطه دوم (فنی و حرفه‌ای و کاردانش)

معاونت آموزش متوسطه
سیستان و بلوچستان

اداره کل آموزش و پرورش
سیستان و بلوچستان

وزارت آموزش و پرورش