فهرست بستن

دسته: دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها

تجهیز اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و بررسی محتوا دوره متوسطه استان

🖊سالاری معاون آموزش متوسطه استان سیستان و بلوچستان خبرداد. 🔸تجهیز اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و بررسی محتوا دوره متوسطه استان 🔷به منظور ارتباط راحت…