فهرست بستن

نشست هم اندیشی بررسی مشکلات در روند کیفیت آموزش مدارس شهرستان سراوان

جلسه با سر گرو ههای دوره دوم متوسطه شهرستان سراوان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ با حضور تیم معاونت اموزش متوسطه شهرستان سراوان در محل اداره شهرستان سراوان برگزار گردید .