فهرست بستن

نحوه ثبت نام شیوه نامه اجرایی هشتمین دوره جشنواره نواوری در فرآیند اموزش و یادگیری

نحوه ثبت نام 

شرکت کنندگان می توانند برای ثبت نام و ارسال اثر به سامانه دومین رویداد الف تا به نشانی alefta.ir مراجعه نمایند. در این سامانه پس از ایجاد حساب کاربری و تکمیل پروفایل جهت ثبت نام در هشتمین دوره جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری به “ثبت تجربیات در بخش تک تجربه ها” مراجعه نموده، محور مورد نظر را “فرآیندهای یاددهی – یادگیری” انتخاب و از میان اجزای آن گزینه “الگوها و روشهای یاددهی – یادگیری (روش تدریس)” را علامت بزنند و مقطع تحصیلی را نیز “متوسطه اول” انتخاب نمایند.
در ادامه با توجه به محور شرکت در جشنواره و تعیین هم تیمی، بقیه مراحل ثبت نام را تکمیل نمایند. (جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال جشنواره در پیام رسان شاد به نشانی noavari_m1@ مراجعه نمایید.)