فهرست بستن

درخشش و افتخار آفرینی دبیران استان سیستان و بلوچستان در سطح کشور و کسب ۴ رتبه برتر کشوری

درخشش و افتخار آفرینی دبیران استان سیستان و بلوچستان در سطح کشور و کسب ۴ رتبه برتر کشوری

سالاری معاون آموزش متوسطه استان سیستان و بلوچستان خبر داد:
در پی داوری مرحله کشوری فراخوان های دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت بخشی به آموزش درس علوم تجربی دوره اول متوسطه مستقر در استان فارس، ۴ رتبه برتر کشوری سهم دبیران توانمند استان سیستان و بلوچستان گردید.
سالاری افزود: در محور دست سازه های آموزشی فراخوان پداگوژی و فناوری که ویژه دبیران علوم تجربی دوره اول متوسطه سراسر کشور بود، دبیران توانمند این استان متشکل از همکاران جناب آقای سعید راهداری از شهرستان زابل، سرکار خانم صدیقه ترسایی و آزاده دهمرده از ناحیه یک زاهدان، سرکار خانم نجمه روام بد از ناحیه دو زاهدان حائز رتبه های برتر کشوری گردیدند.
سالاری اظهار داشت: در این فراخوان فقط نمایندگان ۱۶ استان از سراسر کشور توانستند در مرحله کشوری راه پیدا کنند که دبیران استان سیستان و بلوچستان توانستند با حضور موثرشان اولین رتبه را به لحاظ آماری در بین استان های سراسر کشور کسب نمایند.
بدینوسیله درخشش دبیران محترم این استان و کسب موفقیت های بزرگ در سطح کشور را به جامعه فرهنگیان استان پهناور سیستان و بلوچستان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.