فهرست بستن

نوزدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر ( طرح شهید کاظمی آشتیانی ) دوره دوم متوسطه نظری

جدول شماره (۱۹) : تقویم اجرایی جشنواره و مهلت ارسال آثار

    ردیف

 

 

بخش های جشنواره

 

مرحله مدرسه ای

 

مرحله منطقه ای

 

مرحله استانی

 

ارسال به دبیرخانه جشنواره

۱ حضوری تدریس حضوری ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
 

 

 

 

۲

 

 

 

 

غیر حضوری

تدریس غیر حضوری ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
تجارب اثر بخش مدیران و معاونان مدارس دوره دوم متوسطه نظری تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

تحلیل محتوای کتاب درسی

تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
 تولید رسانه کلیپ آموزشی  

تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

 

 

 

 

تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

 

 

 

طراحی داده نما ( اینفو گرافیک )
طراحی پوستر
طراحی تصاویر متحرک ( موشن گرافیک )