فهرست بستن

حضور دکتر سلطانیان در جمع سرگروه های آموزشی متوسطه نظری استان سیستان و بلوچستان

دکتر سلطانیان
بازبینی‌ زمان و تقویم آموزشی متناسب با اقلیم استان ها در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار دارد
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش
گروههای آموزشی استان سیستان و بلوچستان همیشه سرآمد طرح ها و برنامه ها در کشور بوده است.
دکتر سلطانیان در جمع سرگروه‌های آموزشی متوسطه استان که با حضور سالاری معاون آموزش متوسطه استان در محل گروههای آموزشی استان برگزار شد ،از زحمات سرگروه های آموزشی استان تحت عنوان سرآمد در کشور،تقدیر وتشکر نمود.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت بااشاره به پدیده تورم نمره وتبعات آن در حوزه فهم و درک درس توسط دانش آموز،معظل بزرگ و سوغاتی از دوران کرونا در بدنه آموزش دانست.

استان سیستان و بلوچستان نیازمند درمان ریشه‌ای در هدایت تحصیلی دانش آموزان در متوسطه دوم است.
داشتن یک مهارت در زمان فارغ‌التحصیلی از آموزش و پرورش لزوم جامع امروزی و ساخت آینده فرد وکشور است.