فهرست بستن

جلسه با معاونین ۳۴ منطقه استان سیستان و بلوچستان

کسب رتبه های برتر دبیران استان در جشنواره‌های کشوری در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تیموری رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و بررسی محتوای دوره متوسطه استان،گفت: نتایج ارزیابی گروه های آموزشی دوره متوسطه مناطق/ شهرستان توسط سرگروه های آموزشی ابلاغ گردد.
وی در ادامه بررسی نظارت کلاس های درسی در مناطق و آمار ثبت نظارت ها در سامانه Gam2nazari.ir را خواستار شد.
تیموری رییس اداره تکنولوژی ،گروههای آموزشی و بررسی محتوای دوره متوسطه استان با طرح موضوعات گوناگون پیرامون گروههای آموزشی ،بررسی آمار ثبت نام در جشنواره های ویژه دبیران دوره های متوسطه اول ،دوم ،فنی وحرفه ای و کاردانش؛
و همچنین بررسی بازبینی اوراق امتحانات نهایی پایه دوازدهم را مورد تاکید و پیگیری از سوی معاونین آموزش متوسطه شهرستان/منطقه بیان نمود.
راشکی کارشناس آموزش متوسطه دوم نظری هم پیرامون نمرات و تاثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور امسال وسالهای آینده مواردی را مطرح و تشریح نمود.