فهرست بستن

کسب رتبه بی سابقه دبیران استان در هفدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره دوم متوسطه

منتخبین استانی هفدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر در مرحله کشوری خوش درخشیدند. مرحله کشوری جشنواره، به میزبانی استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان برگزار گردید و هریک از منتخبین استان با بیش از ۹۰ نفر از منتخبین سایر استان ها به رقابت پرداختند و برای اولین بار، ۷ نفر از از دبیران استان موفق به کسب رتبه های اول تا سوم کشور شدند. در این مرحله از جشنواره سه نفر از همکاران موفق به کسب رتبه اول، دو نفر رتبه دوم و دو نفر رتبه سوم شدند.

 

سلمان جهان دیده

شهرستان سیب و سوران

رتبه اول کشوری اقتصاد

 

محمدعلی اربابی

شهرستان زهک

رتبه اول کشوری زیست شناسی

 

مهدی رضایی

شهرستان زابل

رتبه اول کشوری تجربیات برتر دبیران

 

حسین بخشانی

ناحیه یک زاهدان

رتبه دوم کشوری روانشناسی

 

مطهره اربابی

ناحیه دو زاهدان

رتبه دوم کشوری زبان انگلیسی

 

مهدیه پیری

شهرستان سرباز

رتبه سوم کشوری برای

مقاله تجربه زیسته تدریس در بستر شاد

 

ادریس کدخدایی

شهرستان فنوج

سوم کشوری برای

مقاله تدریس مجازی اثربخش