فهرست بستن

نویسنده: مدیر فنی

وبینار تبیین شیوه‌نامه هجدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس برگزار شد

وبینار تبیین شیوه‌نامه هجدهمین جشنواره الگوهای برتر با حضور معاونین آموزش متوسطه و کارشناسان تکنولوژی و گروه‌های آموزشی شهرستان‌ها و مناطق استان سیستان بلوچستان برگزار…