فهرست بستن

کارگاه آموزشی آنلاین تدوین و فشرده سازی ویدئو

گروه آموزشی فناوری شاخه نظری استان، در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود، تصمیم دارد کارگاه آموزشی مجازی با عنوان «تدوین و فشرده سازی ویدئو» ویژه کارشناسان تکنولوژی و گروه های آموزشی و سرگروه های آموزشی دوره متوسطه نظری شهرستان ها و مناطق را با استفاده از نرم افزار Adobe connect با شرایط ذیل برگزار نماید.

زمان: سه شنبه مورخ ۱۶/ ۹/ ۱۴۰۰ ساعت ۱۲
مدرس: جناب آقای عمار شهرکی ابراهیمی
لینک ورود به کارگاه: http://۹۴.۱۸۲.۴۰.۵۰/fansb
از همکاران محترم تقاضا می شود هنگام ورود به جلسه، گزینه مهمان (guest) را انتخاب و در قسمت نام(name) به ترتیب : نام و نام خانوادگی، شماره پرسنلی، محل خدمت را درج نمایند.(ترجیحاً به زبان انگلیسی تایپ شود. در صورت تایپ به زبان فارسی، برای حرف “ی” از دکمه shift+x استفاده شود).
ضمناً صدور گواهی شرکت در کارگاه فوق منوط به حضور در طول جلسه و ثبت کامل مشخصات می باشد .